• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor www.prepworld.nl

Bushcraftshop BV (Kamer van Koophandel: 69203873), hierna te noemen Prepworld.nl, verleent u hierbij toegang tot www.prepworld.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Prepworld.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Prepworld.nl spant zich in om de inhoud van www.prepworld.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen, specificaties en omschrijvingen van producten op www.preworld.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Prepworld.nl

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.prepworld.nl. Prepworld.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, vormgeving en producten liggen bij Prepworld.nl en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van inhoud welke u vindt op www.prepworld.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prepworld.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen, het is belangrijk dat u deze regelmatig raadpleegt.